Kompaniýa hakda

“Oneplus” -yň penjireleriň ýokary hilli markasydygyna buýsanýarys

Diňe tupana garşy penjireleri we gapylary ýasamzok, pudaga ýolbaşçylyk etmek üçin howpsuzlyga we täzelige hemişe üns berýäris.2008-nji ýylda bazary öwrenip başladyk we ýokary derejeli akylly penjireleriň we gapylaryň gözlegine we ösüşine ünsi jemledik.Twentyigrimi-den gowrak patentimiz bar we milli ýokary tehnologiýaly kärhana, ylym we tehnologiýa kiçi we orta kärhanalar ýaly birnäçe karz aldyk ...

  • biz hakda-
  • te1